SANDOKAÏ: Zen and polyphony

Get Adobe Flash player

Bestel deze CD / Order this CD

Vlaams componist en Zenmonnik Luc Nyushin De Winter schreef 7 werken, getoondicht op klassieke teksten uit het Zenboeddhisme. Deze werden vertaald door de Amerikaanse Zenmeester Joan Halifax en Kazuaki Tanahashi, een befaamd Japans vertaler en kalligrafiemeester.

De muziek van Luc De Winter is sterk geworteld in de oude polyfonie van grootmeesters zoals bijv. Johannes Ockeghem (1410-1497) en Giovanni Pierluigi Palestrina (1525-1594). Door zijn eigentijdse benadering van de renaissancestijl en zijn jarenlange meditatiepraktijk krijgen zijn composities een hedendaags, Westers Zenkarakter.

Flemish composer and Zen monk Luc Nyushin De Winter composed 7 works based on classic Zen Buddhist texts. They were translated by the American Zen Master Joan Halifax and by Kazuaki Tanahashi, a famous Japanese calligraphy master.

Luc De Winter's music finds its roots in the old polyphony of composers as Johannes Ockeghem (1410-1497) and Giovanni Pierluigi Palestrina (1525-1594). Thanks to his modern approach of the Renaissance style and his meditation practice of years, the compositions have a contemporary Western Zen spirit.