Nieuws

ensemble Polyfoon in the International Choral Bulletin

Interview with Johan Geerts

In het nummer van mei 2010 van The International Choral Bulletin staat een uitgebreid interview over de werking van ensemble Polyfoon en de opnameprojecten Ante et Nunc, Summa Passionis en Triptic in het bijzonder.

Ensemble Polyfoon werd als voorbeeld uitgekozen om aan te tonen dat een 'amateurensemble' in eigen beheer professionele opnames kan afleveren en dat de werking hierdoor op een positieve manier beïnvloed kan worden.

Internationale erkenning voor het vele werk dat de co├Ârdinatie en financiering van zulke opnameprojecten met zich meebrengen.

Verder wordt dieper ingegaan op de manier van werken, het repertoire en de taakverdeling binnen de leiding van ensemble Polyfoon. Iets om fier op te zijn...

Bijlage(n)

Ander nieuws